Zabezpieczenie i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112052L w miejscowości Polany od km 0+260 do km 0+525

» Notice description

Zakres zadania obejmuje:
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
- ROBOTY ZIEMNE
- PODBUDOWA
- NAWIERZCHNIA
- ŚCIEKI KORYTKOWE I UMOCNIENIA SKARP
- UTWARDZANIE POBOCZY
- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2021 | 10:00


» Location

22-610 Krynice


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in