Dostawa soczewek, wiskoelastyku oraz materiałów pomocniczych do zabiegów usuwania zaćmy metodą fakoemusyfikacji wraz z użyczeniem aparatury medycznej

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa soczewek, wiskoelastyku oraz materiałów pomocniczych do zabiegów usuwania zaćmy metodą fakoemusyfikacji wraz z użyczeniem aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2.Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.73.11.10-7 Soczewki śródoczne
33.14.10.00-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1)Przedmiot zamówienia obejmuje niezbędny do zabezpieczenia potrzeb Oddziału okulistycznego asortyment do zabiegów usuwania zaćmy metodą fakoemusyfikacji, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do SWZ.
2)Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasady współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2021 | 11:00


» Location

97-400 Bełchatów


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in