Studium rozwoju systemu metra w Warszawie – analiza docelowego układu sieci metra w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Studium rozwoju systemu metra w Warszawie - analiza wariantów przebiegu i określenie docelowego układu sieci metra.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2021 | 12:00


» Location

00-950 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in