Dostawa centrali telefonicznej VOIP na potrzeby PUW BL-I.272.9.2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali telefonicznej VOIP dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.10.2021 | 11:00


» Location

80-810 Gdańsk


» Category assortment

  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in