Dostawa samochodów osobowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.12.2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dla danej części zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część I – dostawa samochodu osobowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Część II – dostawa samochodu osobowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 11:00


» Location

80-810 Gdańsk


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in