Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w postaci zestawu urządzeń bezpieczeństwa sieci oraz świadczenie usługi gwarancyjnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w postaci zestawu urządzeń bezpieczeństwa sieci oraz świadczenie usługi gwarancyjnej. W ramach zamówienia Wykonawca:
a) dostarczy i zainstaluje system bezpieczeństwa wraz z dokumentacją,
b) skonfiguruje i uruchomi dostarczony system bezpieczeństwa w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,
c) przeprowadzi instruktaże dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym systemem bezpieczeństwa,
d) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2021 | 10:30


» Location

34-500 Zakopane


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
Oswalda Balzera 15
34-500 Zakopane
telefon: +48 182012061
fax: Brak
email: sekretariat@klinika.net.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in