Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Podmiejska) – 1 część