Sukcesywna dostawa szczepionek w ramach Programu lekowego – Profilaktyka zakażeń wirusem RS dla noworodków z wysokiego ryzyka do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

» Notice description

Sukcesywna dostawa szczepionek w ramach Programu lekowego – Profilaktyka zakażeń wirusem RS dla noworodków z wysokiego ryzyka, nazwy międzynarodowe, dawki oraz opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1B do SWZ oraz do formularza oferty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2021 | 09:00


» Location

58-301 Wałbrzych


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10
58-301 Wałbrzych
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in