Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania pola liniowego 15 kV nr 9 i 20 w stacji 110/15 Wyszków 2 w celu przyłączenia Kontrahenta w miejscowości Wyszków gm. Wyszków, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-G0/WP/00061/2.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 12:00


» Location

04-470 Warszawa


» Category assortment

  • Landscaping services
  • Design services
  • Consultancy

» Buyer data

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in