Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Żory, ul Kasztanowa

» Notice description

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2021-09-22
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

Zaproszenie do złożenia oferty:

Kalkulacja ceny:

Formularz ofertowy:


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.09.2021 | 23:59


» Location

Ofertę należy przesłać skanem w formie elektronicznej na adres mailowy: sylwester.najmrocki@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 244
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Ofertę należy przesłać skanem w formie elektronicznej na adres mailowy: sylwester.najmrocki@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 244
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Contact details

Available after sign in

Sign in