„Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy na lata 2022-2024”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy na lata 2022-2024”.

2. Zamówienie dotyczy dostawy energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) i obejmuje zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 5649414 kWh (zamówienie podstawowe) lub 7344238 kWh (z prawem opcji 30%).

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla poszczególnych punktów poboru w okresie realizacji zamówienia zostało przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2021 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in