Świadczenie usługi cateringu dla uczestników szkoleń żeglarskich w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” – edycja 2021

» Notice description

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych w ramach trzydniowego szkolenia finansowanego ze środków projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, który realizowany jest w latach 2021 – 2023, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2021 | 13:00


» Location

80-336 Gdańsk


» Category assortment

  • Catering services

» Buyer data

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in