WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSOKIE BRZEGI 4

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: WYKONANIU NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSOKIE BRZEGI 4:
- plac przy Pawilonie nr 4;
- chodnik przy Budynku Administracji;
- droga przy Budynku Pogotowia.
2. Szczegółowy opis zamówienie stanowią:
1) przedmiary robót – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca załącznik nr 2a do SWZ
3) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
2. Prace, o których mowa należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii    Europejskiej i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.08.2021 | 10:00


» Location

32-600 Oświęcim


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in