Budowa trzech siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wólka Ciechomska, Ciechomin i Baczków.

» Notice description

1. Przedmiotem opracowania jest dostawa i montaż obiektów małej architektury do trzech siłowni zewnętrznych:
1) Przyrządów do ćwiczeń w terenie:
• Orbitek (1 sztuka do każdej siłowni).
• Rowerek (1 sztuka do każdej siłowni).
• Wiosło (1 sztuka do każdej siłowni).
• Wyciskanie siedząc - Podciąg na słupie nośnym (1 sztuka do każdej siłowni).
2) Ławki metalowej(1 sztuka do każdej siłowni).
3) Kosza na śmieci 35 l. (1 sztuka do każdej siłowni).
4) Tablicy informacyjnej zawierającej regulamin korzystania ze sprzętu (1 sztuka do każdej siłowni).
2. Zamówienie obejmuje wszelkie prace dodatkowe, przygotowawcze oraz wszelkie prace związane z kompletnym montażem i robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania całości zamówienia.
3. Miejscem realizacji zamówienia są miejscowości, w których mają powstać przedmiotowe siłownie zewnętrzne:
1) Ciechomin dz. ewid. 386/3 gm. Wola Mysłowska
2) Wólka Ciechomska dz. ewid. 216/2 gm. Wola Mysłowska
3) Baczków dz. ewid. 547/1 gm. Wola Mysłowska

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2021 | 10:00


» Location

21-426 Wola Mysłowska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57
21-426 Wola Mysłowska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in