Budowa instalacji gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania biogazu dla kwater składowania odpadów Instalacji Komunalnej w miejscowości Czartoria gm. Miastkowo

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.08.2021 | 09:00


» Location

ul. Akademicka 22
18-400 Łomża
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction and transmission elements
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Waste management

» Buyer data

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Akademicka 22
18-400 Łomża
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in