Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T w miejscowości Mnichów w km 5+989 do km 6+365 Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T w miejscowości Wolica w km 1+675 do km 2+325

» Notice description

Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na dwie części, które stanowią odrębne zadania:

Część 1 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T w miejscowości Mnichów w km 5+989 do km 6+365,
która swym zakresem obejmuje:
- poszerzenie jezdni do 5,5 m szer. 0,6 mb -lokalizacja w km 5+989 do km 6+365
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- nawierzchnia chodnika
- nawierzchnia bitumiczna
- roboty wykończeniowe

Część 2 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T w miejscowości Wolica w km 1+675 do km 2+325,
która swym zakresem obejmuje:
- roboty przygotowawcze i ziemne
- podbudowa
- elementy ulicy
- roboty wykończeniowe

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.07.2021 | 08:00


» Location

28-300 Jędrzejów


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
ul. Okrzei 83
28-300 Jędrzejów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in