„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.07.2021 | 10:00


» Location

44
32-724 Lipnica Murowana
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

GMINA LIPNICA MUROWANA
44
32-724 Lipnica Murowana
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in