„Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) w elektrycznym zespole trakcyjnym typu 31WE – serii ED78-014”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania naprawczego (PU4), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w pojeździe szynowym typu 31WE o oznaczeniu serii ED78-014. Pojazd stanowi własność Województwa Lubuskiego, a jego użytkownikiem jest licencjonowany przewoźnik – POLREGIO sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2021 | 11:00


» Location

65-057 Zielona Góra


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in