„DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji zgodnie z ofertą cenową
i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 2.1 - 2.11 do SWZ (Formularze cenowe)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.08.2021 | 09:00


» Location

20-049 Lublin


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in