DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO - IXAZOMIBUM.

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest dostawa produktu leczniczego Ixazomibum. Więcej informacji zawierają załącznik 1A do SWZ oraz wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 09:00


» Location

02-776 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in