„Wykonanie przeglądów, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz walidacja filtrów HEPA w Instytucie Matki i Dziecka”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz walidacja filtrów HEPA w Instytucie Matki i Dziecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określają Zał. Nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz Zał. Nr 2 do SWZ - tabela asortymentowo-cenowa usługi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2021 | 09:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in