Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową mostka pieszo – rowerowego na rz. Długiej w Zielonce wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, rozbiórką starej kładki, zagospod. terenu.