Zakup narzędzi dla szkół w ramach projektu ”Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi dla szkół w ramach projektu ”Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części, tj.:
Część A Zakup narzędzi do ZS2 w Łukowie
Część B Zakup narzędzi do ZS3 w Łukowie
Część C Zakup narzędzi do ZS w Stoczku Łukowskim
Część D Zakup narzędzi dla uczniów ZS1 i ZS3 podczas staży zawodowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 12:00


» Location

21-400 Łuków


» Category assortment

  • Tool accessories
  • Construction and painting tools
  • Cutting tools
  • Cleaning tools
  • Dismantling and assembly tools

» Buyer data

Powiat Łukowski
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in