Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1848L na odcinku Klesztów - Skordiów