Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bachorzew, Jarocin, Cielcza, Golina, Mieszków, Potarzyca, Radlin, Witaszyce

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na wybudowaniu dróg wg opracowanych przez niego dokumentacji projektowych oraz zgodnie z SWZ i dokumentacjami projektowymi stanowiącymi załącznik do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:00


» Location

63-200 Jarocin


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in