Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Miasta Inowrocławiu przy ul. Ratuszowej 36 (ratusz) oraz przy ul. Ratuszowej 33, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zakres robót – ul. Ratuszowa 36:
1) wymiana drzwi aluminiowych (parter Biuro Obsługi Interesantów - BOI) na EI 30 S ppoż. otwieranych automatycznie;
2) zamontowanie na I p ścianki REI 60 oraz drzwi aluminiowych EI 30 S ppoż., otwieranych automatycznie;
`uwaga: drzwi na parterze i na I p. muszą być identyczne;
3) wymiana drzwi na parterze budynku (Biuro Obsługi Interesantów - BOI) w kierunku ratusza, otwieranych automatycznie, bez klasy odporności ogniowej;
4) wymiana witryny na parterze w holu na witrynę o klasie odporności ogniowej EI 30 (BOI);
5) wykonanie przegrody pożarowej przy węźle ciepłowniczym w piwnicy ratusza, polegającej na zamontowaniu drzwi EI 30;
6) wymiana drzwi na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 S w pomieszczeniu poczty na I p.;
7) wymiana drzwi na parterze (wejście do zamówień publicznych) na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 S;
8) wymiana drzwi w pomieszczeniach 201 i 209 na II p. na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 S;
uwaga! bez wymiany drzwi do pomieszczenia 209 a;
9) wymiana okien aluminiowych usytuowanych pod kątem 900 pomiędzy segmentem B Urzędu Miasta i budynkiem Starostwa Powiatowego, zlokalizowanych od strony południowej, na okna o klasie odporności ogniowej EI 30;
10) zamontowanie ścianki REI 60 z drzwiami ppoż. EI 30 oddzielającej pomieszczenia 013, 014, 015, 016 od części administracyjnej budynku zlokalizowanej w piwnicy;
11) zamontowanie ścianki REI 60 z drzwiami ppoż. EI 30 oddzielającej pomieszczenia piwniczne budynku (wejście od żelbetowej klatki schodowej) od części administracyjnej budynku zlokalizowanej w piwnicy;
12) zamontowanie drzwi dymoszczelnych naprzeciw pomieszczenia 218 na IIp.;
13) wykonanie robót malarskich i porządkowych.
3. Zakres robót – ul. Ratuszowa 33
1) wymiana drzwi do węzła cieplnego w piwnicy na drzwi EI 30;
2) wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na drzwi EI 30 - 2 szt.;
3) wymiana klap na EI 15 na II p. budynku - 3 szt.;
4) wykonanie robót malarskich i porządkowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:00


» Location

88-100 Inowrocław


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in