Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne

» Notice description

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne i w tym :

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły w Grodzisku Dolnym
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły w Wólce Grodziskiej
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły w Chodaczowie
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły w Laszczynach
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Biblioteki Gminnej

Szczegółowy zakres zadania określają projekty techniczne, przedmiary robót o szczegółowe specyfikacje techniczne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 10:00


» Location

37-306 Grodzisko Dolne


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125
37-306 Grodzisko Dolne
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in