„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) w m. Witulin od km 5+675 do km 7+819” – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) w m. Witulin od km 5+675 do km 7+819”:

zakres robót obejmuje m.in.:
 Przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej do szerokości 6,00 m,
 Zjazdy z kruszywa łamanego o szerokościach 5,00 m i 6,00 m,
 Pobocze o szerokości 1,25 m w tym umocnione kruszywem na szerokości 1,00 m,
 Remont przepustów,
 Wycinkę i karczowanie krzaków,
 Budowę kanału technologicznego,
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:00


» Location

21-500 Biała Podlaska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90A
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in