Dostawa kruszywa w ilości ok. 2000 ton wraz z wbudowaniem

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości ok. 2000 ton wraz z wbudowaniem. Dostarczone kruszywo stosowane w budownictwie drogowym musi posiadać aprobaty techniczne. Roboty będą realizowane w miejscach na terenie Gminy Miączyn i ilościach wskazanych przez sołtysów wsi na poszczególne odcinki dróg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 10:00


» Location

22-455 Miączyn


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Miączyn
Miączyn 107
22-455 Miączyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in