Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
Zamówienie zostało podzielone na 13 pakietów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz stanowiący załącznik nr 1a do SWZ
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.05.2021 | 09:45


» Location

05-400 Otwock


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in