Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1654 O (Grądy- Starowice)