Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach”.
Szczegółowy zakres określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do swz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.05.2021 | 11:00


» Location

08-500 Ryki


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Rycki w Rykach
ul. Leona Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in