Przeb. i zm. sposobu użytk. części bud. warsztat. na punkt świad. usł. społ. położon. przy ul. Młyńskiej w Bytowie, rob. bud. związ. z remont. świet. w. w miejsc.: Niezabyszewo, Ząbinowice i MOPS

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2021 | 08:00


» Location

1 Maja 15
77-100 Bytów
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works
  • Sanitary service

» Buyer data

Gmina Bytów
1 Maja 15
77-100 Bytów
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in