„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie Gminy Rzeczniów: część 1 - Rzeczniów - Jasny Dwór; część 2 - Podkońce, Płósy, Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów.”