Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)"

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę Produktu leczniczego i odpowiadającemu mu Placebo (zwanych dalej łącznie: IMP) oraz przygotowanie dokumentacji IMPD (Investigational Medical Product Dossier) do badania pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)" (nr Projektu 2019/ABM/01/00037) w ramach konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2019/1. Projekt realizowany w ramach Konsorcjum, którego Liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawski Uniwersytet Medyczny występuje w roli Sponsora niekomercyjnego badania klinicznego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.04.2021 | 09:30


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in