Usługa zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 200 km (drogami dostosowanymi do transportu ciężarowego) z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu, w ilości maksymalnej 15 000 Mg z podziałem na 3 pakiety.

» Notice description

Usługa zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 200 km (drogami dostosowanymi do transportu ciężarowego) z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu, w ilości maksymalnej 15 000 Mg z podziałem na 3 pakiety:
Pakiet 1 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) ) w odległości do 200 km (drogami dostosowanymi do pojazdów ciężarowych) od terenu Oczyszczalni Ścieków w Borówcu, Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie oraz od terenu Oczyszczalni Ścieków w Mosinie- Puszczykowo w ilości 5 000 Mg;
Pakiet 2 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) ) w odległości do 200 km (drogami dostosowanymi do pojazdów ciężarowych) od terenu Oczyszczalni Ścieków w Borówcu, Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie oraz od terenu Oczyszczalni Ścieków w Mosinie- Puszczykowo w ilości 5 000 Mg;
Pakiet 3 Usługa zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) ) w odległości do 200 km (drogami dostosowanymi do pojazdów ciężarowych) od terenu Oczyszczalni Ścieków w Borówcu, Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie oraz od terenu Oczyszczalni Ścieków w Mosinie- Puszczykowo w ilości 5 000 Mg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.04.2021 | 10:30


» Location

61-492 Poznań


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in