Przygotowanie pomieszczeń dla cyberbezpieczeństwa dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik