Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parkingu publicznego w m. Wychody – etap II