„Usługa żywienia pacjentów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta G. Załogi hospitalizowanych w oddziale zlokalizowanym w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach”

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 4.2 SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.03.2021 | 08:00


» Location

40-052 Katowice


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in