Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji separacji skratek w Centralnej Przepompowni Ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.03.2021 | 09:00


» Location

Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in