Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa DW nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 – nr postępowania 009/21