Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego – zadania, 4-7, 11, 15-19, 24, 27, 28
- dostawa, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – zadania 1-3, 8-10, 12-14, 20-23, 25, 26, 29, 30
w ilościach i wymaganiach określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SWZ) oraz „Szczegółowym formularzu cenowym” (załącznik nr 3 do SWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.04.2021 | 09:30


» Location

15-328 Białystok


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in