Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna