Przeprowadzenie szkolenia: pt. „Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE”, pt. „Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE”, pt. „Pomoc publiczna (...)