Opracowanie Studium Planistyczno - Prognostycznego dla Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację...

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2021 | 10:00


» Location

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Województwo Podlaskie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in