Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: „Dziecko potrzebuje korzeni. Kontakty dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną”