Budowa sieci wodociągowej w msc. Bielanki gm. Brzeziny

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Bielanki, gm. Brzeziny”.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie sieci wodociągowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- Uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii i pozwoleń dla potrzeb opracowania projektu w tym również opracowania mapy do celów projektowych oraz niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych.
- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 09:30


» Location

ul. Henryka Sienkiewicza 16A
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Brzeziny
ul. Henryka Sienkiewicza 16A
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in