ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, PROJEKT „MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”, NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE, 2020-1-PL01-KA102-078309

» Notice description

Świadczenie usług hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt" Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia Zawodowego" na zasadach programu Erasmus+ sektor kształcenie i Szkolenia Zawodowe w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Okopowa
Warszawa 01-043
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hotels

» Buyer data

Zespół Szkół im. M. Konarskiego
ul. Okopowa
Warszawa 01-043
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in