Dostawy środków higieny osobistej

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: dostawy środków higieny osobistej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do dokumentacji postępowania.
3. Szacunkowa ilość zamawianego asortymentu, wskazana w Załączniku nr 2 do dokumentacji postępowania służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty brutto. Cena oferty brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment były: fabrycznie nowy, wolny
od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczony przed zawilgoceniem lub uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu
i przechowywania oraz zgodne z opisem, określonym w Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in