Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul.Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul.Bukietowa w Kozach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul.Zdrojowa, ul. Zamkowa, ul.Bukietowa w Kozach”.

Zakres rzeczowy inwestycji:
- przebudowa konstrukcji dróg gminnych
- budowa chodników dla pieszych
- przebudowa zjazdów do posesji
- przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi i drogami wewnętrznymi o nawierzchni bitumicznej
-przebudowa odwodnienia drogi, chodników i przyległego terenu
-budowa muru oporowego oraz dwóch biegów schodów terenowych
-przebudowa sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej
-całkowita długość przebudowywanego ciągu drogowego wynosi 1419,21mb

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in